Životopis

Ing. Zuzana Zachová, MAS

Vysokoškolské vzdělání:

 • VŠE v Praze obor Mezinárodní obchod, vedlejší specializace Psychologie sociologie řízení, titul Ing.
 • JKU Linz, Rakousko, obor Mezinárodní management, titul MAS (Master of Advanced Studies in International Management)
 • "Pedagogické minimum", studium pedagogiky, sociologie a psychologie pro pedagogy, vedený univerzitou v Hradci Králové, organizováno a vedeno v prostorách Služby škole v Mladé Boleslavi

Terapeutické vzdělání a certifikace:

 • Certifikovaný arteterapeut a lektor kreativity, IEK Berlin "Kunst und Kreativitätstherapeut". Techniky výtvarné exprese, katatymně imaginativní terapie v arteterapii, skupinové terapie, působení barev a materiálů, imaginace, prožitku, zapojení smyslů, řízené relaxace, spojení arteterapie s aromaterapií, muzikoterapií ad.
 • Certifikovaný lektor autogenního tréninku, IEK Berlin
 • Prohloubení znalostí arteterapie. Barva a symbol. IEK Berlin. Techniky výtvarné exprese, katatymně imaginativní terapie, spojení působení pohybové terapie, hudby a výtvarné terapie, působení barvou, arteterapeutická pomoc a podpora při prodělaném traumatu, skupinová arteterapie.
 • Certifikovaný přírodní terapeut (Terapie přírodou a v přírodě), IEK Berlin "Naturtherapeutin und Naturpädagogin", Národní park Harz.

Oblíbená literatura:

 • Metamorfóza: Příručka arteterapie, Class Hoffmann "Metamorphose: Ein Kunsttherapie-Handbuch". ISBN: 9788412355123.
 • Arteterapie pro mladistvé, expresivní malování a ztvárnění. Klaus W. Vopel "Kunsttherapie für Jungendliche, expressives malen und gestalten". ISBN: 978-3-89403-398-9.
 • Arteterapie pro skupinu. Hry a experimenty, Klaus W. Vopel "Kunsttherapie für die Gruppe. Spiele und Experimente." ISBN: 978-3-89403-139-8
 • Arteterapie pro děti: 100 nápadů ke kreslení a malování. Klaus W. Vopel "Kunsttherapie für Kinder: 100 Ideen zum Zeichnen und Malen." ISBN: 978-3-89403-458-0

 • Úvod do katatymně imaginativní psychoterapie, Harald Ullmann "Einführung in die Katathym Imaginative Psychotherapie (KIP)". ISBN: 987-3-8497-0070-6

 • Katatymně imaginativní psychoterapie, H. Leuner, E. Wilke "Katathym-imaginative Psychotherapie (KiP)". ISBN: 978-3-13-464407-4

Kurzy a vzdělávání v malbě

 • kresba, 2 roky při střední škole návštěvy uměleckého ateliéru Stanislava Kováře, akademického malíře
 • kresba a olejomalba, rok návštěvy výtvarného ateliéru v MUMRAJi v Horních Počernicích, vedeného
  Mílou Marešovou,absolventkou umělecko průmyslové školy s 30 letou praxí vedení výtvarných kurzů
 • enkaustika, jednodenní workshop
 • olejomalba, 2 absolvované kurzy u akademického malíře Oglé Yamní (Lukáš Junek), https://ogleyamni.cz/

Absolvované online kurzy:

 • Skicování krajin akvarelem a kvašem. Nathan Fowkes. schoolism.com
 • Botanický akvarel. Billy Showell. billyshowell.com
 • Další kurzy z domestika.org:

viz profil: https://www.domestika.org/en/zuzana_zachova

 • Olejomalba krajin: Poznej sílu světla od brazilského malíře Alexandre Reider
  Oil Landscape Painting: Explore the Power of Light
 • Olejomalba v plenéru pro začátečníky: Maluj venku od Yo Rühmer

 • Umělecké techniky akvarelu pro ilustraci ptáků, kurz vedla Sarah Stokes, "wildlife artist", malířka specializovaná na malbu zvířat a ptáků z divoké přírody
 • Přírodovědná ilustrace ptáků akvarelem, kurz vedla Antonia Reyes Montealegre, realistická ilustrátorka přírodních motivů, zvířat, rostlin
 • Přírodní ilustrace akvarelem: Kreslení a kompozice, kurz vedla Cristina Cillonis, "botanical artist and illustrator", malířka věnující se botanickému umění a ilustraci
 • Přírodní akvarel s výrazem a osobitostí, kurz vedl Leandro Nunes.
 • Negativní akvarelová malba pro botanickou ilustraci, vedený Cristina Cillonis
 • Moderní techniky akvarelu, kurz vedla Ana Victoria Calderón, malířka a ilustrátorka
 • Botanická ilustrace akvarelem, kurz vedla Paulina Maciel, designérka a ilustrátorka
 • Botanický akvarel pro vytváření vzorů, kurz vedla Isabela Quintes, akvarelistka věnující se botanice

 • Realistiká botanická ilustrace akvarelem, kurz od Kateriny Kolberg, akvarelistka, ilustrátorka

 • Umělecký květinový akvarel, kurz vedla Inga Buividavice, grafická designérka a akvarelová malířka

 • Květinové aranžmá, Ilustrace v akvarelu, kurz vedla Jennifer Lefèvre, akvarelistka

 • Experimentální akvarelové techniky pro začátečníky, kurz zaměřený na využití experimentálních technik při malbě zvířat, vedený Ana Santos, malířkou a ilustrátorkou
 • Botanická malba akrylem, kurz vedla Lucila Dominguez, malířka, ilustrátorka, muralistka

 • Expresivní květinová malba akrylem se Sonal Nathani, malířka

 • Úvod do Sumi-e malby - Shikunshi (japonská malba černou tuší zaměřená na malbu 4 rostlinných motivů: orchidej, bambus, chrizantému a kvetoucí švestku). Kurz vedla 紅秋 Koshu japonská umělkyně a specialistka na japonskou kaligrafii a sumi výtvarné umění. 

 • Expresivní kresba uhlem od Tianyin Wang, specialisty na kresbu uhlem a vítěz soutěže asociace SWLA (The Society of Wildlife Artists) v roce 2021.

Oblíbené knihy:

Praxe

 • 10 let zaměstnání u Škoda Auto, a.s.,
 • 6 let z toho jako pedagog ve škole SOU Škoda Auto
 • 6 měsíců projektový manažer na Státním fondu životního prostředí (SFŽP), vedení dotací z pozice projektového manažera a kontrola čerpání dotací plynoucích do ekologického vzdělávání a výchovy (EVO)
 • od 2018 se intenzivně věnuji malbě
 • od 2019 OSVČ, samostatné vedení kurzů, arteterapie, lektorská činnost (výtvarné a arteterapeuticky relaxační a prožitkové skupinové kurzy)
 • 2019 založení spolku ARTMUNDO z.s., zakladatelka, vedoucí, projektový manažer, lektorka, arteterapeutka
 • od 2019 vystavuji obrazy, spolupracuji s různými institucemi jako externí lektorka, organizuji vlastní kurzy
 • V roce 2020 spolupráce s Galerií hlavního města Prahy (GHMP) jako arteterapeutka při vedení workshopů (letní výtvarné dílny a realizace projektu Integrace cizinců, dotovaného Magistrátem hlavního města Praha), spolupráce s Náprstkovým muzeem při vedení workshopu arteterapie pro veřejnost.
 • duben 2023 workshop arteterapie pro UNYP (University of New York in Prague) - pro studenty psychologie a studentský klub univerzity 
 • od února 2024 mateřská dovolená

Cizí jazyky

GER, EN, ESP, FR

 • Ich spreche fließend Deutsch
 • I can speak English. We can communicate in English.
 • Hablo español. Podemos comunicarnos en español.
 • Je parle un peu français. Je ne suis pas très sûr de mon français et de ma prononciation.