Individuální lekce a workshopy

  • Momentálně jsem na mateřské dovolené. Kurzy budou možné až s odstupem času. 
  • V Praze 9, Schoellerova 31/58, po domluvě individuálně nebo ve skupině 3 - 6 osob
  • Ceny skupinových kurzů jsou orientačně kolem 250 Kč/hod. Cenu ovlivňuje počet přihlášených a související náklady s kurzem. Slevy pro děti účastnící se s rodičem a pro seniory.

S čím se na mě můžete obrátit?

Pokud máte zájem o arteterapii, terapii přírodou, autogenní trénink, malování, obrazy nebo spolupráci. Působím v Praze a okolí.

Soukromé lekce

Můžete si se mnou domluvit soukromé individuální lekce terapie, autogenního tréninku nebo malování

Soukromé lekce vedu na adrese: Schoellerova 31/58, 196 00 Praha 9. V určitých případech je možná online lekce nebo lekce u Vás doma (cena dopravy dle vzdálenosti).

Malování

Rozvíjím výtvarné dovednosti. Vedu kurzy malování a online lekce akvarelu.

Spolupráce, team building ad.

Můžeme se domluvit na spolupráci ve Vaší instituci, kde můžu působit jako externí lektor. Zapůjčuji také obrazy na výstavu.

Můžeme se domluvit na soukromém programu pro oslavu, teambuilding,... Cena je pak počítána individuálně dle požadavků.

Vítám spolupráci s cvičitelem jógy, jiným lektorem malby, muzikoterapeutem, dramaterapeutem, hlasovým terapeutem, psychoterapeutem. Ozvěte se v případě nápadu na spolupráci.

ARTETERAPIE

Co zažijete na mých lekcích?

Arteterapeutické techniky podporují rozvoj kreativity, představivosti a odstraňují zábrany výtvarného vyjádření. Spontánně se učíme malovat podle fantazie, proto každý z obrazů je jiný. Techniky jsou díky rozvoji představivosti zajímavé jak pro malíře, tak pro osoby, které nemají s malbou žádnou zkušenost. Krom malby zapojuji do lekcí pokud je to vhodné i modelování hlínou.

Arteterapie pomáhá odstranění stresu, získání radosti ze života, může pomoci při řešení psychosomatických problémů, depresích, syndromu vyhoření a dalších obtížích. Je vhodná i pro širokou veřejnost v rámci prevence, jako místo s příjemnou aktivitou v příjemném kolektivu.

Arteterapie v mém podání je odpočinek výtvarnou tvorbou. Sama výtvarná činnost přináší radost a arteterapeutická výtvarná tvorba pracuje ještě s Vašimi pocity. Snažím se Vás naladit určitým způsobem a umožnit Vám to prožít. Kurzy arteterapie nejsou skupinovou terapií, ale tvorba sama zvlášť při využití arteterapeutických technik přirozeně terapeuticky působí. V případě psychických potíží můžete arteterapii doplnit ke své psychoterapii. Mohu spolupracovat s Vaším psychologem, psychiatrem.

Co je to arteterapie?

Arteterapie je ověřená umělecká terapeutická metoda, která se používá po celém světě. V německy mluvícím prostředí se nazývá jako Kunsttherapie. V anglicko mluvícím prostředí jako Art Therapy. Arteterapie používá k uměleckému vyjádření nejvíce malbu, ale také modelování a jiná média. Pod umělecké terapie patří také muzikoterapie, dramaterapie, tanečně pohybová a další terapie, které jsou založeny na přístupech uměleckého vyjádření a expresi/vyjádření a spadají tak společně pod expresivní terapie. Mezi metodami arteterapie, která používá výtvarné vyjádření, je v současnosti v moderní arteterapii nejoblíbenější metoda zabývající se výtvarnou expresí. Dochází tak při ní k výtvarnému vyjádření pocitů, prožitků, barev a různých motivů, které vyplývají z používané metody arteterapie. Často se metoda spojuje s řízenou relaxací nebo imaginací, cestou do fantazie, která podněcuje kreativitu a je součástí léčebného postupu. Technik arteterapie je nyní velké množství a pro každého klienta je nutné zvolit individuálně tu, která mu sedí nejlépe.

V moderní arteterapii nedochází k interpretaci děl a nejde o diagnostickou, ale terapeutickou metodu.  Moderní arteterapie, zastává názor, že dílo může interpretovat pouze jeho autor a terapeut může autora pouze podpořit otázkami k porozumění z jeho vlastní strany nebo poskytnout nový úhel pohledu na jeho dílo. Nemusíte se bát, že by někdo na základě obrázku rozebíral Vaši osobnost nebo povahu. Obrazy nekritizujeme, nekomentujeme jejich vznik při tvorbě. Necháme každého, aby se mohl ponořit do svého prožitku z malby a do svých pocitů, abychom jej nevytrhli z kreativního procesu a aby techniky arteterapie a malba mohly působit. Pokud to tak budete cítit, můžete se s námi po malování o své pocity a prožitky z tvorby podělit.

V arteterapeutické tvorbě nejde o výsledek, ale o proces. Není potřeba, abyste byli malíři. Jde o potěšení z tvorby samotné. Pokud máte málo zkušeností s malbou, nemělo by Vám to bránit, se o výtvarné vyjádření pokusit. Budu tu s Vámi. Arteterapie využívá technik, které mají sebeléčebný potenciál. Pokud se Vám během kurzu podaří udělat obraz, který se Vám bude líbit i po výtvarné stránce, je to bonus navíc. Při arteterapii nehodnotíme výsledek, ale proces tvorby. Jak jste se u toho cítili. Jaké pocity při tvorbě vznikly. Během arteterapeutického malování si užíváme stav ponoření se do malby a řešíme pouze vlastní pocity a radost z tvorby.

Terapie přírodou

Co je to terapie přírodou?

Terapie přírodou a v přírodě je zaměřená na práci s našimi pocity, rozvoj osobnosti, poradenství a coaching, mindfulness, relaxace, meditace a mnoho dalšího. Přírodní terapie není psychoterapií, i když techniky přírodní terapie jsou zaměřeny na úlevu od bolestí duše a na návrat do naší přirozené rovnováhy. Učíme se vnímat své tělo, naladit se na přírodu i na své pocity, rozvíjet svou intuici. Uvolňujeme svou mysl i tělo prostřednictvím řízených meditací. Také pracujeme kreativně s přírodními materiály vyskytujícími se přirozeně v prostředí, ve kterém terapie probíhá. Z přírodních materiálů můžeme tvořit umělecká díla, která ponecháme na svém místě. Můžeme použít přírodní předměty jako symbol pro něco, co prožíváme. Součástí terapie přírodou je i rozhovor a poradenství, coaching v přírodě. Lze jej vést např. i při procházce parkem. Na základě toho, co se od Vás dozvím, Vám tvořím prožitkovou přírodní terapii na míru. V přírodní terapii se také pracuje s rozvojem Vaší všímavosti, vědomého vnímání (mindfulness, Achtsamkeit). Snažíme se zpomalit, méně myslet, ale více vnímat. Spolu s terapeutem a použitými technikami terapie je příroda nedílnou součástí procesu a působení. Nalaďujeme svou mysl i smysly. Prociťujeme znovu radost a jsme kreativní. Možná se vracíme do dětství, kde příroda byla naším dětským hřištěm?

Autogenní trénink

S čím Vám může pomoci autogenní trénink?

Autogenní trénink slouží k relaxaci. Může také pomoci k lepšímu usínání. Jeho základem je, že se naučíte uvést sami sebe do relaxačního stavu, ve kterém se můžete věnovat sami sobě nebo se odebrat na cestu do fantazie. Abyste se jej naučili celý, je potřeba alespoň 8 návštěv po 30 - 45 min. Již po prvních lekcích však pocítíte úlevu a dostanete návod, jak si sami pomáhat v případě stresu a potíží. Lekce autogenního tréninku lze zkombinovat s relaxačním arteterapeutickým malováním.

Autogenní trénink vychází z hypnózy. Metodu vyvinul berlínský neurolog a psychiatr Johannes Heinrich Schultz, který byl úspěšný při léčbě hypnózou a tento trénink vyvinul pro své pacienty, aby si mohli pomoci sami. Podstatou je naučit se zrelaxovat během krátkého okamžiku ve dne a nabrat nové síly nebo si pomoci při spánkových problémech. Dají se tím také řešit různé psychosomatické obtíže.

Autogenní trénink je individuální tréninková metoda založená na relaxaci a využívá toho, že relaxovaný stav je zároveň vhodný pro autosugestivní ovlivňování, čímž účinky autogenního tréninku při častém opakování přesahují běžnou relaxaci. Nácvik probíhá po jednotlivých krocích tak, aby byl klient schopen řídit svou relaxaci a později autosugesci sám. Cílem nácviku autogenního tréninku je, abyste byli při praktikování této metody nezávislí. Metoda nácviku je poměrně jednoduchá, ale je potřeba vždy po proběhlé lekci danou část autogenního tréninku cvičit (ideálně každý den chvilku), abyste se mohli v tréninku posouvat dál.

Autogenní trénink při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovování sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Z toho důvodu je tato metoda dnes také v některých zemích (např. v Německu a v Rakousku) zákonem uznávanou metodou používanou při psychoterapii a je zde hrazená ze zdravotního pojištění. Dle Zehentbauera (Drogy lidského těla, 2012, s. 200) autogenní trénink pozitivně ovlivňuje hladinu některých látek v těle, např. serotonin, endorfiny, melatonin ad. Dle Kermaniho (Autogenní trénink, 1996, s. 9) je tato metoda svým účinkem srovnatelná s východními meditacemi. Dle něj se jedná o jednu z nejsilnějších a nejmocnějších technik pro zvládání stresu na Západě.