Jana - Terapie zpěvem

Jana Lewitová

Hlasová terapie s Janou Lewitovou je na pomezí mezi fyzioterapií a hlasovou terapií. Pomocí určitých hmatů a hlasových cvičení Jana Lewitová dosahuje uvolnění napětí, výdechu, podvědomých blokád a nepřirozených návyků, které brání volnému dýchání a spontánní, funkční tvorbě hlasu. 

Postupně začnete vnímat svůj dech, své tělo a možnosti svého hlasu, o kterých někdy vůbec nevíte.  Tento poznenáhlý proces rozvíjení zpěvu přináší zpravidla i zlepšení hudebního sluchu, vnímání vlastního těla i emocí. Zpěvem se pak můžeme osvobodit, radovat, smát se a plakat tak, jak to lidé dělali od pradávna. Hlasová terapie je většinou osvobozující proces, nejen proto, že zpíváte, ale protože se díky ní přirozeně zbavíte napětí a mimovolně začnete lépe dýchat.

Tuto metodu vypracoval před válkou v Budapešti prof. Szamosi. Jeho asistentkou byla paní Theresie Blumová, která po válce žila v Praze a pomohla generacím zpěváků, ale i hercům, kněžím... Paní Blumová, (1909-2008), se do posledních chvil svého aktivního života snažila svou metodu předat svým studentům. Více se o této metodě můžete dozvědět na www.liberocanto.org (v angličtině). Někteří, jako Jana Lewitová nebo Markéta Malcová, pokračují v její práci u nás i ve světě.