BEAUTIFUL PEOPLE

Vysvětlení pojmu. Pro nás jsou lidé se "zdravotním postižením" nebo "hendikepovaní" KRÁSNÍ a srdeční LIDÉ. Kateřina Boháč má sama sestru, která se narodila se zdravotním postižením a říká, že škatulkováním mezi "postižené" a "hedikepované" jim jen ubližujeme a srážíme je a předem omezujeme je v jejich rozvoji. Pokud je nazýváme KRÁSNÍ SRDEČNÍ LIDÉ, tak jim naopak pomůžeme osobně i jejich přijetí ve společnosti.

Kurz pro krásné lidi se skládá z 5 dvouhodinových lekcí kreslení, malby, keramiky a arteterapie. Je na objednávku pro celou skupinu. Každá lekce bude jiná a bude brán zvláštní ohled na rozvoj motoriky, dovedností, sociálních kompetencí. Program bude uzpůsoben skupině, její pokročilosti, možnostem atp. Kurz bude probíhat v prostorách instituce z Prahy a nejbližšího okolí, která si jej objedná.

Umělecký kurz pro krásné lidi (CELÁ SKUPINA)

Tento kurz pro celou skupinu se skládá z 5 dvouhodinových lekcí kreslení, malby, keramiky a arteterapie pro krásné lidi -  osoby se zdravotním postižením. Každá lekce bude jiná a bude brán zvláštní ohled na rozvoj motoriky, dovedností, sociálních kompetencí. Program bude uzpůsoben skupině, její pokročilosti, možnostem atp. Kurz bude probíhat v prostorách instituce, která kurz objedná, kde jsou krásní lidé ve svém známém prostoru a se svými učiteli, sociálními pracovníky nebo asistenty, na které jsou zvyklí a kteří jim pomáhají. Tento kurz je sociální povahy pro pražské instituce (případně blízké okolí), pokud má škola zájem, kontaktujte nás. Po ukončení kurzu a zhotovení výtvarných děl se plánuje výstava v prostorách galerie umění Latin Art Gallery. Výstava se jmenuje Made by Beautiful People v Praze. Cílem této akce je zahrnout krásné lidi do naší společnosti a dát jejich práci uměleckou hodnotu. Z vypracovaných obrazů a výtvarných děl může instituce provést aukci. Obrazy může také použít jako motiv pro výrobu keramických šálků, tašek, kapesníků nebo dalších předmětů praktického charakteru, které může využít k prodeji. Termín: pátek od 13:00 do 15:00 nebo dle dohody. Počet lekcí: 5 po 2 hod,  10 hodinový kurz kreslení, malby, modelování, arteterapie nebo muzikoterapie. Cena: 3500 Kč pro celou skupinu (max 8 osob) Vyučující:  Katerina Bohac Linares, Zuzana Zachová a Daniela Jeníčková

3 500,00 Kč

    vlastní malba

    keramika a mozaika

    týmová práce

    a rozvoj sociálních dovedností

    linoryt