ARTETERAPIE

Arteterapeutické techniky podporují rozvoj kreativity, představivosti a odstraňují zábrany výtvarného vyjádření. Spontánně se zde učíme se malovat podle fantazie, proto každý z obrazů je jiný. Techniky jsou díky rozvoji představivosti zajímavé jak pro malíře, tak pro osoby, které nemají s malbou žádnou zkušenost. 

Kurzy arteterapie

Zažij proměnu

Malování a modelování hrou 

- pro rodiče s dětmi 

každý čtvrtek od 9.1.2020 od 16:00 do 17:30


Arteterapie pomáhá odstranění stresu, získání radosti ze života, může pomoci při řešení psychosomatických problémů, depresích, syndromu vyhoření ad. Je vhodná i pro širokou veřejnost v rámci prevence, jako místo s příjemnou aktivitou v příjemném kolektivu. Kurzy nejsou skupinovou terapií, ale tvorba sama zvlášť při využití arteterapeutických technik přirozeně terapeuticky působí. Na kurzu nedochází k interpretaci děl, max. z vaší vlastní strany. Můžu vám poskytnout nový úhel pohledu na vaše dílo, ale neinterpertuje jej nikdo jiný, než vy sami. Nikdo nebude na základě obrázku rozebírat vaši osobnost nebo povahu. Obrazy nekritizujeme ani nechválíme, nekomentujeme jejich vznik při tvorbě. Necháme každého, aby se mohl ponořit do svého prožitku z malby a do svých pocitů, abychom jej nevytrhli z kreativního procesu a aby techniky arteterapie a malba mohly působit. Pokud to tak budete cítit, můžete se s námi po malování o své pocity podělit a vysvětlit nám význam svého díla.


Workshop arteterapie

Přijďte na workshop arteterapie, který proběhne v rámci Dne uměleckých terapií v ART MUNDO. Během workshopu arteterapie budou nejprve vysvětleny techniky arteterapie používané při výtvarné expresi (přístup bez interpretací děl), další část bude sebezkušenostní, zážitková. Den uměleckých terapií můžete využít v rámci osobního rozvoje, prevence syndromu vyhoření nebo inspirace pro aktivizační činnosti v sociálních službách. Nabízíme všem pracovníkům přímé péče získat vhled do uměleckých terapií během jednoho dne. Nabídka je vhodná pro aktivizační pracovníky, ergoterapeuty, sociální pracovníky, ale i pracovníky v sociálních službách. Pracovníci v pomáhajících profesích zde mohou načerpat inspiraci pro přímou práci s klienty a zároveň si díky uměleckým terapiím najít možnost jak preventivně pracovat sám se sebou, aby se nedostavil syndrom vyhoření. Cena : 500 Kč, včetně výtvarného materiálu. Adresa: Jungmannova 17, Praha 1 (zastávka Vodičkova) Termín: neděle 15.3.2020 od 13:00 - 15:30 hod. Program: 9 - 12 Celostní muzikoterapie s Danielou Jeníčkovou 13 - 15:30 Arteterapie se Zuzanou Zachovou 16 - 18:30 Dramaterapie s Terezou Kožíkovou Délka workshopů: 8 hodin celkem Prosíme o vyplnění přihlášky: https://forms.gle/UEqxGmXPVozBSvPZ6 zároveň s objednávkou, abychom se předem dozvěděli něco o Vás a o Vašich očekáváních.

500,00 Kč

Prožitkové malování - Milovice

Prožitkové malování v Rodinném centru Milovice Adresa:  Rodinné centrum Milovice, Komenského 581, Milovice - Mladá (autobusová zastávka Armádní, poté pěšky okolo ZŠ Juventa, do kopce ulicí Komenského) https://mapy.cz/zakladni?x=14.8653239&y=50.2251708&z=17&source=addr&id=11290546 Datum: 7.3.2020 10 - 12 hod Cena: 300 Kč/dospělý (dítě starší 8 let 170 Kč, senior 240 Kč). V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby. Relaxačně zážitková lekce arteterapie , ve kterém si budete moct vyzkoušet různé malířské techniky (pastel, akryl, akvarel) a najdete inspiraci v sobě samotných díky arteterapeutickým technikám. Podpoříme smysly, probudíme fantazii. Lekce probudí vaši tvořivost a radost z tvorby. Přijďte se ponořit do malby a užít si to, nezávisle na tom, jaké dovednosti nyní máte. Lekce je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé malíře. Při prožitkovém malování pracujeme s našimi představami, které rozvíjím a stimuluji různými podněty. Využívám při tom arteterapeutických technik. Lekce arteterapie působí přirozeně terapeuticky díky stimulaci smyslů a prožitků malby, přestože je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem není terapie, ale prožitek malby. Probíhá v příjemné atmosféře. Nedochází k hodnocení ani interpretaci děl. Během lekce budete přirozeně rozvíjet své výtvarné schopnosti tím, že budete malovat, zároveň Vám poradím, pokud o to budete mít zájem. K dispozici budou veškeré výtvarné potřeby, a tak se budete moct seznámit s technikou malby pastelem, akvarelem, akrylem a vyzkoušet si experimentovat. Pokud již malujete, bude Vás bavit volnost tvorby, napojení se na své pocity, rozvoj fantazie a rozvoj dovednosti malovat podle fantazie. Na své si přijdou i rodiče/prarodiče s dětmi. Lektor: Zuzana Zachová @ZuZa_arteterapie Pro přihlášku a objednávku stačí vyplnit tento formulář: https://forms.gle/HVEPFeLQ2gfBhYWY7  a uhradit platbu na účet v přihlášce uvedený.

300,00 Kč

Víkend uměleckých terapií

Přijďte si odpočinout a nasát novou energii při celostní muzikoterapii s Danielou Jeníčkovou a podpořte svou kreativitu, hravost a radost ze života při prožitkovém arteterapeutickém malování se Zuzanou Zachovou a při dramaterapii s Marií Hejzlarovou. Zatím nezávazně a předběžně se můžete přihlásit na celý den nebo jednotlivé workshopy. Den uměleckých terapií můžete využít v rámci osobního rozvoje, prevence syndromu vyhoření nebo inspirace pro aktivizační činnosti v sociálních službách. Nabízíme všem pracovníkům přímé péče získat vhled do uměleckých terapií během jednoho dne. Nabídka je vhodná pro aktivizační pracovníky, ergoterapeuty, sociální pracovníky, ale i pracovníky v sociálních službách. Pracovníci v pomáhajících profesích zde mohou načerpat inspiraci pro přímou práci s klienty a zároveň si díky uměleckým terapiím najít možnost jak preventivně pracovat sám se sebou, aby se nedostavil syndrom vyhoření. Během artererapeutického workshopu budou nejprve vysvětleny techniky arteterapie používané při výtvarné expresi (přístup bez interpretací děl), další část bude sebezkušenostní, zážitková. Cena za 4 workshopy: přibližně 100 Kč/hod, včetně výtvarného materiálu a zapůjčení muzikoterapeutických nástrojů. Bude brzy upřesněno. Dotované vstupné! Adresa:  Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1. Termín: 7 - 8. listopadu 7. 11. 14 - 18:30 arteterapie a dramaterapie: 14 - 16 arteterapie: malování 30 min pauza, 16:30 - 18:30 dramaterapie: "Živé obrazy" (herecké zpracování obrazů namalovaných na arteterapii) 8.11. 14 - 18:30 dramaterapie a muzikoterapie: 14 - 16 dramaterapie 30 min pauza, 16:30 - 18:30 muzikoterapie (hra na hudební nástroje v alikvotním - přirozeném laděním) Lektoři: Celostní muzikoterapie s Danielou Jeníčkovou Arteterapie se Zuzanou Zachovou Dramaterapie s Marií Hejzlarovou Délka workshopů: 8 hodin celkem

0,00 Kč 1 550,00 Kč

Malování modelování hrou pro rodiče s dětmi

Výtvarný kurz k rozvoji kreativity, odstranění zábran výtvarného vyjádření, spojující rodiče s dětmi při společné tvůrčí činnosti. Během kurzu vyzkoušíme různé výtvarné techniky (malbu akrylovými barvami, akvarel, pastel...). Kurz využívá arteterapeutických technik pro navození nového rámce prožitku při malbě a modelování a k rozvoji fantazie. Vhodné pro rodiče s dětmi ve věku od 6 let do 12/15 let. Malování v malé skupince 2 - 6 rodičů s dítětem v příjemném prostředí ART MUNDO - Latin Art Gallery v centru Prahy. Jednotlivé lekce na objednávku s rezervací předem.  Délka jedné lekce: 1,5 hod. Termín: každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 nebo dle domluvy. Adresa: Jungmannova 17, Praha 1 (zastávka Vodičkova) Cena: 450 Kč pro rodiče s 1 dítětem včetně materiálu. Rodič se 2 dětmi: 600 Kč. Vyučující: Zuzana Zachová

450,00 Kč

Prožitkové malování

Relaxačně zážitkový kurz. Experimentování s malířskými (pastel, akryl, akvarel) a arteterapeutickými technikami (jako je hra smyslů, výtvarný prožitek pocitů, techniky denního snění). Příležitostná kombinace práce s hlínou. Termín: Dle domluvy pro min. 3 osoby. Celý kurz nebo jednotlivé lekce. Počet lekcí: 8 po 1,5 hod Cena: celý kurz 2980 včetně materiálu. Jednotlivá lekce 400 Kč. Lekce proběhne ve skupince min 2 - max 10 lidí. Vyučující: Zuzana Zachová Adresa: Latin Art Gallery. Jungmannova 17, Praha 1 (Zastávka Vodičkova).

400,00 Kč

Umělecký kurz pro krásné lidi (CELÁ SKUPINA)

Tento kurz pro celou skupinu se skládá z 5 dvouhodinových lekcí kreslení, malby, keramiky a arteterapie pro krásné lidi -  osoby se zdravotním postižením. Každá lekce bude jiná a bude brán zvláštní ohled na rozvoj motoriky, dovedností, sociálních kompetencí. Program bude uzpůsoben skupině, její pokročilosti, možnostem atp. Kurz bude probíhat v prostorách instituce, která kurz objedná, kde jsou krásní lidé ve svém známém prostoru a se svými učiteli, sociálními pracovníky nebo asistenty, na které jsou zvyklí a kteří jim pomáhají. Tento kurz je sociální povahy pro pražské instituce (případně blízké okolí), pokud má škola zájem, kontaktujte nás. Po ukončení kurzu a zhotovení výtvarných děl se plánuje výstava v prostorách galerie umění Latin Art Gallery. Výstava se jmenuje Made by Beautiful People v Praze. Cílem této akce je zahrnout krásné lidi do naší společnosti a dát jejich práci uměleckou hodnotu. Z vypracovaných obrazů a výtvarných děl může instituce provést aukci. Obrazy může také použít jako motiv pro výrobu keramických šálků, tašek, kapesníků nebo dalších předmětů praktického charakteru, které může využít k prodeji. Termín: pátek od 13:00 do 15:00 nebo dle dohody. Počet lekcí: 5 po 2 hod,  10 hodinový kurz kreslení, malby, modelování, arteterapie nebo muzikoterapie. Cena: 3500 Kč pro celou skupinu (max 8 osob) Vyučující:  Katerina Bohac Linares, Zuzana Zachová a Daniela Jeníčková

3 500,00 Kč

Relaxační malování s autogenním tréninkem

Přijďte zrelaxovat malbou i řízenou relaxací. Lekce kombinuje relaxační techniky arteterapie s výukou provádění autorelaxace. V každé lekci nácvik seberelaxačních dovedností, zklidnění, vnímání těla, zjemnění.  Následná relaxace malbou. Čeká nás harmonický obraz, pozitivní stimulace smyslů a pocitů, léčivý obraz a mnoho dalšího. Termín: dle domluvy pro min 3 osoby.  Délka lekce:  1,5 hod Cena: 400 Kč včetně materiálu. Celý kurz 2980 včetně materiálu.  Pro rodiče s dětmi: Vhodné pro děti starší 7 let.   Dítě v doprovodu rodiče platí 50 % ceny. Lekce proběhne ve skupince min 3 - max 10 lidí. Vyučující: Zuzana Zachová Adresa: Latin Art Gallery. Jungmannova 17, Praha 1 (Zastávka Vodičkova).

400,00 Kč 450,00 Kč

Prožitkové malování - soukromá skupina

Darujte svým blízkým zážitek ve formě Prožitkového malování, které bude pro uzavřenou skupinu 2 - 8 osob, které vybere obdarovaný. Malovat budeme s vůní nebo hudbou, využijeme arteterapeutických technik pro navození kreativní nálady a fantazie. Vytvoříme Vám dárkový poukaz na míru na jméno obdarovaného. Všechna vytvořená díla si odnesete domů a mohou Vám zdobit byt. Vaše zážitky zachytíme na profesionální fotokameru a fotografie Vám poskytneme v elektronické podobě. Délka workshopu: 2 hod Cena: 2000 Kč. V ceně je výtvarný materiál a občerstvení. Výtvarný materiál:  akrylové, akvarelové barvy, tempery, vodovky, pastel a různé druhy papírů, případně hlína na modelování a mnoho dalšího. Občerstvení: pohostíme Vás čajem, kávou a drobným občerstvením jako jsou sušenky nebo ovoce. Termín:  dle objednání leden - březen 2020 nebo červenec - prosinec 2020. Vyučující: Zuzana Zachová Místo - vyberte si: Latin Art Gallery - Praha 1, Restaruace Jíme ještě lépe - Praha 9 - Horní Počernice, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou.

2 000,00 Kč

Zažij proměnu

Arteterapeutický cyklus dle Claase Hoffmana, německého arteterapeuta, s napojením se na své pocity, jejich vyjádření, prožitek, proměnu a kultivaci malbou a modelováním. Spojením terapeutického působení malby a práce s hlínou si na každé hodině si vymodelujete jedno dílo z hlíny a namalujete jeden obraz. Zažijete proměnu a uvolnění pocitů. Nedochází k interpretaci děl. Celý kurz má pozitivní zaměření, klade důraz na pozitivní sebepřijetí, spokojenost a radost z tvorby.  Termín: Dle domluvy pro min. 2 osoby. Počet lekcí: 8 po 2 hod Cena včetně materiálu: 3757 Kč pro první 4 přihlášené. Jinak 4420 Kč. Vyučující: Zuzana Zachová Adresa: Latin Art Gallery. Jungmannova 17, Praha 1 (Zastávka Vodičkova).

3 757,00 Kč 4 420,00 Kč

Kreativní teambuilding - soukromá skupina

Workshop na objednávku pro skupinu, která chce zažít něco nového. Vhodné jako teambuilding, netradiční oslavu, setkání s přáteli. Budeme malovat, modelovat nebo obojí a využijeme pro rozvoj představivosti a kreativity techniky arteterapie. Vhodné i pro výtvarné začátečníky. V případě oslavy navíc možnost zajistit na objednávku šampaňské nebo víno. Termín: dle dohody Délka workshopu: 2 hod, možnost více lekcí Cena:  3500 Kč pro celou skupinu (až 12 osob). V ceně je výtvarný materiál a drobné pohoštění jako je káva, čaj, sušenky nebo ovoce. Vyučující: Zuzana Zachová Adresa:  vyberte si - Latin Art Gallery. Jungmannova 17, Praha 1 (Zastávka Vodičkova). Praha 9 - Horní Počernice. Benátky nad Jizerou. Mladá Boleslav.

3 500,00 Kč

Arteterapie pro školy - workshop - celá skupina

Arteterapeutický workshop pro děti a mladé lidi (žáky a studenty), kteří chtějí se svým školním kolektivem tvořit, malovat, modelovat... Techniky arteterapie rozvíjí vztahy v kolektivu, působí preventivně proti šikaně, rozvíjí sociální schopnosti a dovednosti ve skupině i uvědomění si vlastní hodnoty v týmu. Cílem kurzu je naučit se spolu radovat, tvořit, lépe vycházet, zažít spolu něco nového, poznat kolektiv v jiném prostředí a zároveň se bavit výtvarnou činností. Termín: dle dohody Délka workshopu: 2 hod, možnost více lekcí Cena: 2000 Kč za celou skupinu (max 10 osob), včetně materiálu  Vyučující: Zuzana Zachová

2 000,00 Kč

Malování a modelování hrou - volný ateliér

Volný ateliér. Poskytneme Vám prostor pro malování a modelování, výtvarné potřeby a podpoříme Vaši představivost. Přijďte si vyčistit svou hlavu malbou a modelováním v příjemném kreativním prostředí a kolektivu. Termín: každý čtvrtek, dle dohody, v čase 16 - 21 hod Adresa: Jungmannova 17, Praha 1 (zastávka Vodičkova) Délka lekce : dle Vaší chuti Cena : 125 Kč/hod včetně materiálu (100 Kč/hod od 3. hod) Lektor:  Katerina Bohac Linares nebo Zuzana Zachová

125,00 Kč

    Všechny pravidelné kurzy jsou plánovány pro malé skupiny osob do 10 lidí. Rodiče nebo prarodiče s sebou mohou vzít své dítě. Pro rodiče s dětmi je navíc zvláštní kurz o 5 lekcích.

    Kurzy arteterapie jsou určeny pro širokou veřejnost, která si chce odpočinout při výtvarné tvorbě a mít z ní radost. Ve všech kurzech se klade důraz na pozitivní sebepřijetí, spokojenost a radost z tvorby. 

    Online rezervace

    Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.