Kurzy malování v Horních Počernicích od ledna 2020
Kurzy v Horních Počerních

od ledna 2020

Pestrá nabídka kurzů

Ať jste malíř nebo začátečník. Dítě, dospělý nebo senior. Chcete se učit techniku malby nebo se ponořit do prožitku z malby a relaxovat malbou? Podívejte se na novou nabídku v KKC HP. Každý si přijde na své.

Prožitkové malování

Relaxačně zážitkový kurz, ve kterém si budete moct vyzkoušet různé malířské techniky (pastel, akryl, akvarel) a najdete inspiraci v sobě samotných díky arteterapeutickým technikám (jako jsou techniky denního snění, výtvarný prožitek pocitů a mnoho dalších). Podpoříme smysly, probudíme fantazii a vyzkoušíme malovat s vůní, s hudbou.. Vyzkoušíme tvořit z hlíny. Kurz bude velmi pestrý, podnětný, probudí vaši tvořivost a radost z tvorby. Přijďte se ponořit do malby a užít si to, nezávisle na tom, jaké dovednosti nyní máte. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé malíře. Při prožitkovém malování pracujeme s našimi představami, které rozvíjím a stimuluji různými podněty. Využívám při tom arteterapeutických technik. Kurz působí přirozeně terapeuticky díky stimulaci smyslů a prožitků malby, přestože je určen pro širorkou veřejnost a jeho cílem není terapie, ale prožitek malby. Probíhá v příjemné atmosféře. Nedochází k hodnocení ani interpretaci děl. Během kurzu budete přirozeně rozvíjet své výtvarné schopnosti tím, že budete malovat, zároveň já Vám poradím, pokud o to budete mít zájem. K dispozici budou veškeré výtvarné potřeby, a tak se budete moct seznámit s technikou malby pastelem, akvarelem, akrylem a vyzkoušet si experimentovat. Pokud již malujete, bude Vás bavit volnost tvorby, napojení se na své pocity, rozvoj fantazie a rozvoj dovednosti malovat podle fantazie. Na své si přijdou i rodiče/prarodiče s dětmi. Kurz je zábavný pro všechny. Termín:  úterý 14.1. - 3.3.2020, od 17:20 do 19:20 Kurz bude probíhat pravidelně v úterý, 8 setkání, v malé skupině. (Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 dospělých účastníků.). Možnost účasti i po jednotlivých lekcích. Kurzovné: Celý kurz - dospělý: 2080 Kč, 1 dítě v doprovodu rodiče: 1040 Kč. Jednotlivé vstupné na 1 lekci (2 hod) - dospělý: 300 Kč, dospělý s dítětem (od 7 let): 450 Kč. Slevy: 50 % sleva pro dítě 7 - 13 let, 10 % sleva pro seniory, 25 % pro mladistvé a studenty VŠ. V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby: akrylové barvy, akvarelové barvy, pastel, papíry, případně terapeutická hlína a další. Lektor: Zuzana Zachová Adresa: Místní veřejná knihovna a Komunitní centrum, Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice

2 080,00 Kč

Prožitkové malování

1 lekce prožitkového malování v relaxačně zážitkovém kurzu, který bude probíhat pravidelně v úterý od ledna 2020. Je možná i účast po jednotlivých lekcích. V kurzu si budete moct vyzkoušet různé malířské techniky (pastel, akryl, akvarel) a najdete inspiraci v sobě samotných díky arteterapeutickým technikám (jako jsou techniky denního snění, výtvarný prožitek pocitů a mnoho dalších). Podpoříme smysly, probudíme fantazii a vyzkoušíme malovat s vůní, s hudbou.. Vyzkoušíme tvořit z hlíny. Kurz bude velmi pestrý, podnětný, probudí vaši tvořivost a radost z tvorby. Přijďte se ponořit do malby a užít si to, nezávisle na tom, jaké dovednosti nyní máte. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé malíře. Při prožitkovém malování pracujeme s našimi představami, které rozvíjím a stimuluji různými podněty. Využívám při tom arteterapeutických technik. Kurz působí přirozeně terapeuticky díky stimulaci smyslů a prožitků malby, přestože je určen pro širorkou veřejnost a jeho cílem není terapie, ale prožitek malby. Probíhá v příjemné atmosféře. Nedochází k hodnocení ani interpretaci děl. Během kurzu budete přirozeně rozvíjet své výtvarné schopnosti tím, že budete malovat, zároveň já Vám poradím, pokud o to budete mít zájem. K dispozici budou veškeré výtvarné potřeby, a tak se budete moct seznámit s technikou malby pastelem, akvarelem, akrylem a vyzkoušet si experimentovat. Pokud již malujete, bude Vás bavit volnost tvorby, napojení se na své pocity, rozvoj fantazie a rozvoj dovednosti malovat podle fantazie. Na své si přijdou i rodiče/prarodiče s dětmi. Kurz je zábavný pro všechny. Termín: úterý 14.1. - 3.3.2020, 17:20 - 19:20. Lekce budou probíhat pravidelně v úterý, v malé skupině. (Kurz bude otevřen při minimálním počtu 4 dospělých účastníků.). Možnost účasti v celém kurzu nebo po jednotlivých lekcích. Kurzovné: Celý kurz - dospělý: 2080 Kč, 1 dítě v doprovodu rodiče: 1040 Kč. Jednotlivé vstupné na 1 lekci (2 hod) - dospělý: 300 Kč, dospělý s dítětem (od 7 let): 450 Kč. Slevy: 50 % sleva pro dítě 7 - 13 let, 10 % sleva pro seniory, 25 % pro mladistvé a studenty VŠ. V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby: akrylové barvy, akvarelové barvy, pastel, papíry, případně terapeutická hlína a další. Lektor: Zuzana Zachová Adresa: Místní veřejná knihovna a Komunitní centrum, Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice

300,00 Kč

Maluj s malířem

Kurz malby pod vedením akademického malíře Lukáše Junka s uměleckým jménem Ogle Yamni. Kurz je určený pro ty, co již nějaký čas malují a chtějí se pod odborným vedením zdokonalovat. Každý malíř v kurzu bude pracovat na svém díle a svém motivu a Oglé jej bude malbou provázet k lepšímu výsledku. Zároveň se v kurzu budou probírat témata, která vyvstanou z potřeby účastníků kurzu pro zlepšení malířských dovedností. Např. malé povídání o kompozici, perspektivě, základ teorie barev, jak vytvořit prostor v obraze a jak např. vytvořit plastický dojem v obraze. Přineste si s sebou malířské potřeby a stolní malířský stojan, případně stojan na stůl, který můžete po dobu kurzu mít uschovaný v prostorách KKC HP. Připravte si 1. hodinu námět na malbu. Vhodným námětem pro první obraz v kurzu je krajina, může to být ale i jiný libovolný námět. Projistotu si připravte 2-3 náměty, aby bylo z čeho vybírat. Můžete ale také začít již rozpracovaným obrazem nebo přinést hotový obraz a Oglé vám poradí, jak jej vylepšit, pokud bude třeba :-) Kurz bude probíhat v malé skupě min 3 - max 10 osob a je možné po dohodě s lektorem domluvit v návaznosti na kurz ještě individuální konzultační hodiny. Vyučující: akademický malíř Lukáš Junek s uměleckým jménem Ogle Yamni Termín:  každé pondělí od 20.1. 17:30 - 20:30 . Předplatné o 5 lekcích při pravidelné docházce 1 x týdně. Na webu je vypsána i možnost zakoupení jednotlivých lekcí. Na tento kurz naváže další. Kurzy mohou pokračovat v průběhu roku. Délka kurzu: 5 lekcí po 3 hod, 15 hod. Cena: 2250 Kč Adresa: Místní veřejná knihovna a Komunitní centrum, Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice

2 250,00 Kč

Maluj s malířem

Lekce malby pod vedením akademického malíře Lukáše Junka s uměleckým jménem Ogle Yamni jsou určeny pro ty, co již nějaký čas malují a chtějí se pod odborným vedením zdokonalovat. Lekce malby je provázána s pravidelným kurzem. Je možné se účastnit celý kurz nebo po jednotlivých lekcích. Každý malíř v kurzu bude pracovat na svém díle a svém motivu a Oglé jej bude malbou provázet k lepšímu výsledku. Zároveň se v kurzu budou probírat témata, která vyvstanou z potřeby účastníků kurzu pro zlepšení malířských dovedností. Např. malé povídání o kompozici, perspektivě, základ teorie barev, jak vytvořit prostor v obraze a jak např. vytvořit plastický dojem v obraze. Přineste si s sebou malířské potřeby a stolní malířský stojan, případně stojan na stůl, který můžete po dobu kurzu mít uschovaný v prostorách KKC HP. Připravte si 1. hodinu námět na malbu. Vhodným námětem pro první obraz v kurzu je krajina, může to být ale i jiný libovolný námět. Projistotu si připravte 2-3 náměty, aby bylo z čeho vybírat. Můžete ale také začít již rozpracovaným obrazem nebo přinést hotový obraz a Oglé vám poradí, jak jej vylepšit, pokud bude třeba :-) Kurz bude probíhat v malé skupě min 3 - max 10 osob a je možné po dohodě s lektorem domluvit v návaznosti na kurz ještě individuální konzultační hodiny. Vyučující: akademický malíř Lukáš Junek s uměleckým jménem Ogle Yamni Termín:  každé pondělí od 20.1. 17:30 - 20:30 . Možnost účasti po jednotlivých lekcích nebo předplatné o 5 lekcích při pravidelné docházce 1 x týdně. Lekce mohou pokračovat v průběhu roku. Délka kurzu:  1 lekce 3 hod Cena: 500 Kč. Při předplatném 450 Kč/lekce. Adresa: Místní veřejná knihovna a Komunitní centrum, Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice

500,00 Kč

Rozvoj výtvarných dovedností

Kurz rozvoje výtvarných dovedností je určeny pro rodiče s malými dětmi ve věku od 2 do 6 let. S dítětem může také přijít prarodič nebo jiný rodinný příslušník. V kurzu budeme experimentovat s malířskými technikami i s působením barev. Budeme tvořit obrázky a budeme si hrát. Někdy bude tvořit rodič s dítětem, někdy bude tvořit každý zvlášť. Budeme využívat arteterapeutických technik pro rozvoj kreativity a fantazie a zároveň techniky pro rozvoj výtvarných dovedností. Někdy můžeme přidat k malování hraní na zvonkohru, cinkátka, drnkátka, rachtátka. Někdy můžeme místo malování zařadit modelování - keramiku. Termín:  lekce rozvoje výtvarných dovedností budou probíhat pravidelně 1 týdně ve všední den. Každé každé úterý od 14.1. do 3.3. 16:00 - 17:00 h .  Kurz bude otevřen při minimálním počtu 3 dospělých účastníků s dítětem. Kurzovné: 1600 Kč/kurz o 8 setkáních pro 1 dospělého a 1 dítě (2. dítě navíc 500 Kč), 240 Kč/1 lekce pro 1 dospělého a 1 dítě. (2. dítě 60 Kč navíc). Slevy: 10 % sleva pro seniory V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby: akrylové barvy, akvarelové barvy, pastel, papíry, případně terapeutická hlína a další. Lektor: Zuzana Zachová Adresa: Místní veřejná knihovna a Komunitní centrum, Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice

1 600,00 Kč

Rozvoj výtvarných dovedností

Lekce rozvoje výtvarných dovedností jsou určeny pro rodiče s malými dětmi ve věku od 2 do 6 let. S dítětem může také přijít prarodič nebo jiný rodinný příslušník. V kurzu budeme experimentovat s malířskými technikami i s působením barev. Budeme tvořit obrázky a budeme si hrát. Někdy bude tvořit rodič s dítětem, někdy bude tvořit každý zvlášť. Budeme využívat arteterapeutických technik pro rozvoj kreativity a fantazie a zároveň techniky pro rozvoj výtvarných dovedností. Někdy můžeme přidat k malování hraní na zvonkohru, cinkátka, drnkátka, rachtátka. Někdy můžeme místo malování zařadit modelování - keramiku. Termín:  lekce rozvoje výtvarných dovedností budou probíhat pravidelně 1 týdně ve všední den. Každé každé  úterý od 14.1. do 3.3. 16:00 - 17:00 h.   Kurz bude otevřen při minimálním počtu 3 dospělých účastníků s dítětem. Kurzovné: 1600 Kč/kurz o 8 setkáních pro 1 dospělého a 1 dítě (2. dítě navíc 500 Kč), 240 Kč/1 lekce pro 1 dospělého a 1 dítě. (2. dítě 60 Kč navíc). Slevy: 10 % sleva pro seniory V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby: akrylové barvy, akvarelové barvy, pastel, papíry, případně terapeutická hlína a další. Lektor: Zuzana Zachová Adresa: Místní veřejná knihovna a Komunitní centrum, Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernice

240,00 Kč

    Online rezervace

    Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.