Obchodní podmínky

  • uhrazením kurzovného máte možnost pravidelně navštěvovat lekce svého kurzu nebo workshopu pod vedením lektora dle náplně kurzu uvedené v popisu produktu
  • omlouvání lekcí a možnosti náhrady: máte možnost nahradit si lekce předem omluvené u svého lektora, min 24 hod před plánovaným termínem lekce. Domluvte si náhradu lekce se svým lektorem nebo Vám domluvíme náhradu lekce s jinou skupinou. Omluvené lekce je nutné si nahradit do  konce školního roku. Neomluvené lekce nebo omluvené lekce, které si nevyberete do tohoto termínu, propadají a není možné je nahrazovat ani převádět
  • omluvené lekce není možné vybrat formou workshopu
  • omlouvání z workshopu: pokud se nemůžete zúčastnit svého workshopu, dejte nám to vědět nejpozději 7 dní před datem konání. Rádi s Vámi domluvíme náhradní termín či Vám nabídneme převod plné výše kurzovného na jiný workshop. V případě omluvy z workshopu v době kratší než 7 dní před konáním workshopu, je účtován storno poplatek ve výši kurzovného
  • odhlášení z kurzu: pokud se odhlásíte alespoň 30 dní před zahájením kurzu, vracíme 100 % kurzovného, při odhlášení 29 - 15 dní předem vracíme 50 % kurzovného, při odhlášení méně než 15 dní předem Vám nabídneme jiný kurz jako náhradu, ale kurzovné se již nevrací. V případě rozdílu ceny, můžete rozdíl použít jako zálohu na jiný kurz
  • v ateliéru dbejte bezpečnostních pravidel, chovejte se tak, abyste sobě ani ostatním nezpůsobili  zranění. V ateliéru jste na vlastní nebezpečí a veškeré Vaše činnosti probíhají na Vaši vlastní zodpovědnost