Zdeňka - Hrnčířství

Mgr. Zdena Němcová

Ráda tvořím s lidmi, podporuji jejich kreativitu a snahu. Těším se na všechny, kteří přijdou se zájmem poznat tajemství a kouzlo nejvzácnějšího a nejstaršího materiálu - hlíny. A na čas vzájemného poznávání, obohacování, tvoření.

Jsem učitelkou a lektorkou praktického vyučování. Mám dlouhodobé zkušenosti s výukou dětí i dospělých. Mnoho let se věnuji dětem a studentům při výuce keramiky. Zkušenosti mám i s výukou se studenty s mentálním i tělesným znevýhodněním ve waldorfské škole.

Lektorskou činnost jsem praktikovala na rekvalifikačních kurzech keramiky. Pracovala jsem ve středisku odborného vyučování jako mistr odborného výcviku při střední škole uměleckých řemesel.