Ogle Yamni

Lukáš Junek - Ogle Yamni

Narozen v roce 1982 v Praze. Mezi lety 2003 - 2010 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Karla Strettiho. Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a zhotovování trojrozměrných artefaktů. Jeho tvorba odráží celoživotní zájem a vztah ke kultuře severoamerických prérijních indiánů. Konfrontací získaných informací s vlastním životním postojem a vnímáním přírody si vytváří a doplňuje vlastní ,,indiánský" svět, který ztvárňuje ve svých dílech.

Artefakty tvoří za použití původních materiálů a technik. Cílem není zhotovovat kopie, ale předměty odrážející jeho vlastní invenci a výtvarné cítění. Současně však klade důraz na zachování specifických znaků a charakteru prérijních kultur první poloviny 19. století.

Obrazy jsou symbolické se skrytými hlubšími významy. Jsou inspirovány lakotskou a šajenskou mytologií, jejich legendami nebo reálnými příběhy z minulosti. V portrétech zachycuje krásu indiánských tváří a hloubku jejich pohledů, které vyzařují opravdovost života v drsných podmínkách čisté a divoké přírody.

V minulých letech vystavoval v Praze, Strakonicích, Mariánských lázních. V roce 2014 uspořádal první samostatnou výstavu v Kutné Hoře, 2015 v Domažlicích.

V letech 2009 až 2012 ilustroval pro nakladatelství Volvox Globator knihy:

  • Cesty do posvátné hory - šajenské mýty a jiné příběhy, Roman Tadič , 2010
  • Mýty a legendy Yakiů, Ruth Wagner Giddingsová, 2011
  • Legendy a historky amerického západu, Richard Erdoes, 2012

Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, Slovensku, Německu, Anglii, Spojených Státech a Kanadě.