BEAUTIFUL PEOPLE

Vysvětlení pojmu. Pro nás jsou lidé se "zdravotním postižením" nebo "hendikepovaní" KRÁSNÍ a srdeční LIDÉ. Kateřina Boháč má sama sestru, která se narodila se zdravotním postižením a říká, že škatulkováním mezi "postižené" a "hedikepované" jim jen ubližujeme a srážíme je a předem omezujeme je v jejich rozvoji. Pokud je nazýváme KRÁSNÍ SRDEČNÍ LIDÉ, tak jim naopak pomůžeme osobně i jejich přijetí ve společnosti.

Kurz pro krásné lidi se skládá z 5 dvouhodinových lekcí kreslení, malby, keramiky a arteterapie. Je na objednávku pro celou skupinu. Každá lekce bude jiná a bude brán zvláštní ohled na rozvoj motoriky, dovedností, sociálních kompetencí. Program bude uzpůsoben skupině, její pokročilosti, možnostem atp. Kurz bude probíhat v prostorách instituce z Prahy a nejbližšího okolí, která si jej objedná.

    vlastní malba

    keramika a mozaika

    týmová práce

    a rozvoj sociálních dovedností

    linoryt