ARTETERAPIE

Art therapy techniques support the development of creativity, imagination and remove the barriers to artistic expression. We learn spontaneously to imagine, so each of the paintings is different. Thanks to the development of imagination, techniques are interesting for both painters and people who have no experience with painting. 

Art Therapy Lessons 

Zažij proměnu

pondělí 20.1. - 8.3.2020, 17:45 - 19:45

Malování a modelování hrou pro rodiče s dětmi

pondělí 13.1. - 10.2. 2020 16:00 - 17:30
pondělí 17.2. - 16.3. 2020 16:00 - 17:30

Prožitkové malování

úterý 15.10. - 3.12. 19:00 - 20:30

Malování a modelování hrou

jednotlivé lekce

Relaxační malování s autogenním tréninkem

úterý 15.10. - 3.12., 17:15 - 18:45

Muzikoterapie

hudebními nástroji

a hlasová terapie

Art therapy helps to eliminate stress, gaining joy of life, it can help in solving psychosomatic problems, depression, burnout syndrome etc. It is also suitable for the general public in the prevention, as a place with pleasant activity in a pleasant team. Art therapy courses are not group therapy, but the creation itself, using art therapy techniques, naturally has a therapeutic effect. There is no interpretation of works on your course, max. From your own side. I can give you a new perspective on your work, but it will not be interposed by anyone but yourself. No one will analyze your personality or character based on the picture. We do not criticize or praise the paintings, we do not comment on their creation during their creation. We will let everyone immerse themselves in their experience of painting and their feelings, so as not to tear it out of the creative process and so that art therapy and painting techniques can work. If you feel that way, you can share your feelings with us after painting and explain the meaning of your work.


Fun Painting and Modelling with Children

Art lessons full of creative techniques for stimulating creativity and imagination designed for parents and children. Lessons are suitable for parents with children older 6 years.  Date: Thursdays from 16 to 17:30. Lessons : duration of the lesson 1,5 hours, reservation in advance necessary. Lessons take place in a small group up to 10 persons. Subscription for at least 5 lessons possible. Lector: Zuzana Zachová Price: 450 Kč 1 parent with 1 child, 600 Kč for 3 persons (2 children and 1 parent or 2 parents and 1 child). Price includes material. Price with subscription 400 Kč/lesson (2 persons), 550 Kč/lesson (3 persons).

450.00 Kč 500.00 Kč

    Všechny pravidelné kurzy jsou plánovány pro malé skupiny osob do 10 lidí. Rodiče nebo prarodiče s sebou mohou vzít své dítě. Pro rodiče s dětmi je navíc zvláštní kurz o 5 lekcích.

    Kurzy arteterapie jsou určeny pro širokou veřejnost, která si chce odpočinout při výtvarné tvorbě a mít z ní radost. Ve všech kurzech se klade důraz na pozitivní sebepřijetí, spokojenost a radost z tvorby. 

    Online rezervace

    Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.